Ime bez imena – Jedno za sve

Dug put i onda kraj. Kraj nije kraj.

Blistavo jasno rođenje u slici smrti svega. Tako i tad, rodi se jedno.

Dok sve žive, a živa je samo jedna.

Tako se prepoznaje, tako se govorilo o budućnosti. Napokon je tu.

Sad joj je kraj. Napokon, kraj.

Komentariši